Zeng Xiaolian Museum of Art / Elepheno Architects


facade. Image © Ce Wang

facade. Image © Ce Wang
  • architects: Elepheno Architects
  • Location: World Horti-Expo Garden, Kunming, China
  • Project Year: 2021
  • Photographs: Ce Wang
  • Photographs: 小野工作室
  • Photographs: Courtesy of Elepheno Architects
  • Area: 661.0 m2

Read more »