Wuxiang 987 High Line Park / Ningbo Urban Construction Design & Research Institute


© Zhang Jin Image Studio

© Zhang Jin Image Studio
  • architects: Ningbo Urban Construction Design & Research Institute
  • Location: Exit of Wuxiang Metro Station, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China
  • Project Year: 2021
  • Photographs: Zhang Jin Image Studio
  • Photographs: NingBo Leteam media co.,ltd
  • Photographs: Holi Landscape Photography
  • Photographs: Wenjie Jiang

Read more »