House in San Nazzaro / Wespi de Meuron Romeo architects


© Giacomo Albo architect/photographer

© Giacomo Albo architect/photographer

Read more »