Hangzhou Riverfront Public Space – Sanqiao Asian Games Park / TJAD Original Design Studio


© Yong  Zhang

© Yong Zhang
  • architects: TJAD Original Design Studio
  • Location: Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
  • Project Year: 2023
  • Photographs: Yong Zhang
  • Photographs: Original Design Studio of TJAD
  • Area: 1945.0 m2

Read more »